Chief Editor(s)

Cilt 7 Özel Sayı 1


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Halil Bişgin
Editor(s)

Kütahya  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Pınar Güzel Doğacan Yıldırak, Melike Esentaş  
Rekreasyonel Tesislerde Renklerin Dili

 7-S1, Pp,1-10

The Language of Colors in Recreational Facilities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.124
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Melike Esentaş Kadir Yıldız, Pınar Güzel  
Özel Spor Salonu Müşterilerinin Hizmet Kalitelerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

 7-S1, Pp,11-25

Examining the Service Quality of Private Gym Customers in terms of Some Demographic Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.126
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ceren Gümüşgül Adnan Ersoy, Osman Gümüşgül  
Amatör ve Profesyonel Sporcularin Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygılarinin İncelenmesi - Yönetsel Karar Boyutu

 7-S1, Pp,26-37

Investigation of Amateur and Professional Athlete’s Novel Coronavirus (COVID-19) Anxiety – Aspect of Managerial Decision
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.129
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ümit Doğan Üstün Neslişah Aktaş Üstün  
Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Etkinliklerin Faydaları Hakkındaki Farkındalıklarının İncelenmesi

 7-S1, Pp,38-48

Investigation of University Students' Realization of the Benefits of Leisure Activities
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.128
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Utku Işık Ömür Fatih Karakullukçu, Hamdi Alper Güngörmüş  
Bilinçli Farkındalığın Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisi: Boş Zamanda Can Sıkıntısının Aracılık Rolü

 7-S1, Pp,49-61

The Effect of Conscious Awareness on Psychological Well-Being: Mediating Role of Boredom in Leisure Time
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.134
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |