Abstract


Amatör ve Profesyonel Sporcularin Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygılarinin İncelenmesi - Yönetsel Karar Boyutu

Yeni Tip Koronavirüs (Covid 19) pandemisi nedeniyle spor camialarında yaşanılan vakalar, diğer sporcuların, teknik ekibin, çalışanların, profesyonellerin de Koronavirüs kaygısını yaşamasına neden olabilmektedir. Bu doğrultuda bu araştırmada, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) kaygısının sporcular açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma örneklem grubunu uygun örnekleme metoduyla belirlenen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ nde eğitim gören ve farklı branşlarda ve farklı liglerde aktif spor içerisinde bulunan 187 erkek 69 kadın olmak üzere toplamda 256 aktif sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada Tekkurşun ve Demir ve arkadaşları (2020) tarafından geliştirilen Sporcular İçin Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) Yakalanma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizlerinde bağımsız örneklem T-Testi ve One Way ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, cinsiyet, sporcu düzeyi, bu süreçte kiminle evde kalındığı değişkenlerine göre istatistiki olarak anlamlı farklılıklar tespit edilirken (p<0,05); ev içi egzersiz yapma durumu, sosyal medyada koronavirüs haberlerinin takibi ve yaş değişkenine göre istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir (p>0.05). Elde edilen bulgulara göre, temas gerektiren spor branşı olsun ya da olmasın sporcuların yaşadıkları Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) yakalanma kaygıların farklı değişkenlerde sporcularda gözlemleneceği ve bunun antrenmanda hazırlık sürecine, saha içinde performansa yansıyacağı ayrıca psikolojik baskı içerisinde sporcuların agresif davranışlar içerisinde olabilecekleri düşünülmektedir. Bu süreçte federasyonlar tarafından verilen bazı liglerin ertelenmesi, pandemi sürecinden olduğu gibi tescil edilmesi ya da iptal edilmesi kararı alınırken sporcuların yaşadıkları kaygıların incelenmesi açısından önemli görülmüştür ve bu çerçevede bazı bulgular ortaya koymuştur.Keywords
yeni tip koronavirüs, covid 19, kaygı, spor, yönetsel boyut
Reference