Chief Editor(s)

Cilt 10 sayı 2


Chief Editor(s)

Doç. Dr. Ümit Doğan Üstün


Editor(s)

Hatay  2023
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Cemal ÖZMAN , Mehmet ÖZTAŞ  
Spor Organizasyonlarında Sosyal Sermaye: Gönüllü Katılımın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

 10-2, Pp,57-70

Social Capital in Sports Organizations: Examining Voluntary Participation in terms of Certain Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.332
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ahmet VATANSEVER , Serap ÇOLAK, Betül BAYAZIT  
Tenisin 7-8 Yaş Grubu Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Parametreleri ve Dikkat Toplama Becerisine Etkisi: Kesitsel Bir Araştırma

 10-2, Pp,71-80

The Effect of Tennis on Physical Fitness Parameters and Attention-Gathering Skills in Children Aged 7-8 Years: A Cross-Sectional Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.333
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Oğuzhan YÜKSEL , Piyami ÇAKTO, Sief Addeen Ra’ed ALKAFAWEEN, Faruk CEYHAN  
FIFA 2022 Dünya Kupası’na Katılan Seyircilerin Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Düzeylerinin İncelenmesi

 10-2, Pp,81-93

Investigating the Perceived Leisure Freedom of FIFA 2022 World Cup Spectators
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.334
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Filiz SÜLEYMANOĞLU , Levent ATALI  
Park ve Rekreasyon Alanı Kullanıcılarının Fiziksel Aktiviteye Katılımını Ve Mekân Seçimini Engelleyen Unsurların Belirlenmesi: Düzce Örneği

 10-2, Pp,94-111

Identification of Factors that Prevent Park and Recreation Area Users from Participating in Physical Activity and Choosing a Place: The Example of Düzce
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.335
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nuray SATILMIŞ , Duran AKBAŞ, Akan BAYRAKDAR, Gökmen KILINÇARSLAN, Işık BAYRAKTAR  
Investigation of FTP, VO2max and Anaerobic Threshold Variables of Cyclists with Special Needs: A Case Study

 10-2, Pp,112-119

Özel Gereksinimli Bisiklet Sporcusunun FTP, VO2max ve Anaerobik Eşik Değişkenlerinin İncelenmesi: Vaka Çalışması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.338
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Hamza UYAR , Tekin ÇOLAKOĞLU, A. Azmi YETİM, Yalçın UYAR  
Doğu Almanya Cumhuriyeti’nin Spor Yönetimi Yapısı ve 14.25 Numaralı Devlet Planı

 10-2, Pp,120-136

Sports Management Structure of the The German Democratic Republic (GDR) and State Plan 14.25
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.340
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Muazzez ŞAŞMAZ ATAÇOCUĞU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Niçin Kitlesiz Spor Değil?

 10-2, Pp,137-141

The Merits of Sports Without Masses
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.348
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |