Chief Editor(s)

Cilt 5 Sayı 2


Chief Editor(s)
Ümit Doğan Üstün
Editor(s)
Halit Harmancı, İlyas Görgüt, Nurullah Emir Ekinci
Hatay  2018
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Mohammed Zerf  
LEAVING SCHOOL AND ITS OUTCOMES ON ADOLESCENTS’ BEHAVIORAL GOALS AND CHANGE PROPER TO TIMES PHYSICALLY AND SOCIALLY INACTIVE

 5(2), Pp,42-54

LEAVING SCHOOL AND ITS OUTCOMES ON ADOLESCENTS’ BEHAVIORAL GOALS AND CHANGE PROPER TO TIMES PHYSICALLY AND SOCIALLY INACTIVE

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Recep Fatih Kayhan Serkan Hacıcaferoğlu, Hayri Aydoğan, İbrahim Erdemir  
TAKIM VE BİREYSEL SPORLAR İLE İLGİLENEN SPORCULARIN ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DURUMLARININ İNCELENMESİ

 5(2), Pp,55-64

EXAMINATION OF MENTAL TOUGHNESS SITUATIONS OF ATHLETES INTERESTED IN TEAM AND INDIVIDUAL SPORTS

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Alpay Güvenç Alper Aslan, Caner Açıkada  
SPORCU VE SPORCU OLMAYAN ERKEK ÇOCUKLARDA OLGUNLAŞMAYA BAĞLI OLARAK ANAEROBİK PERFORMANS GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 5(2), Pp,65-80

MATURITY RELATED VARIATION IN ANAEROBIC PERFORMANCE AMONG YOUNG MALE ATHLETES AND NONATHLETES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Türker Bıyıklı  
10 HAFTALIK CORE ANTRENMANIN 11-13 YAŞ ARASI KIZ YÜZÜCÜLERDE FİZİKSEL PERFORMANSA ETKİSİ

 5(2), Pp,81-91

EFFECT OF A TEN WEEK CORE TRAINING ON THE PHYSICAL PERFORMANCE OF FEMALE SWIMMERS AGED BETWEEN 11-13

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Alpay Güvenç Tahir Hazır, Ümid Karlı, Alper Aslan, Caner Açıkada  
GENÇ ATLETLERDE ANAEROBİK PERFORMANS DÜZEYİNİN FARKLI YAŞ VE BRANŞ GRUPLARINA GÖRE İNCELENMESİ

 5(2), Pp,92-108

CHRONOLOGICAL AGE AND EVENT DIFFERENCES IN ANAEROBIC PERFORMANCE OF YOUNG TRACK AND FIELD ATHLETES

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Nurgül Tezcan Kardaş  
13-16 YAŞ ARASI ALTYAPI FUTBOLCULARININ MÜSABAKA DÖNEMİNDEKİ DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

 5(2), Pp,109-117

ANALYSIS OF THE STATE ANXIETY LEVELS OF 13-16-YEAR-OLD FOOTBALLERS DURING COMPETITION PERIOD

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |