Chief Editor(s)

cilt 2 sayı 1


Chief Editor(s)
Halil Bişğin, Mehmet Demirel
Editor(s)

Kütahya  2015
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Pelin Aydın Adnan Ersoy, Neslişah Aktaş  
Aktif Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi

 2(1), Pp,1-9

Examining 12-14 Age Secondary School Students’ Tendency to Violence doing Active Sport or not

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Aytekin Hamdi BAŞKAN Suat Karaküçük  
Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışları: Ermeniler Örneklemi

 2(1), Pp,10-22

Cross Cultural Differences Leisure Behavior: The Armenian Community

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Aslı Taşkıran İsmail Kaya  
Huzurevinde Kalan Yaşlılara Uygulanan 12 Haftalık Sportif Rekreasyon Programının Bazı Antropometrik ve Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi

 2(1), Pp,23-30

Analysis of the Effect of a 12-Week Sportive Recreative Program Applied on the Aged Residing in Nursing Home on Some Anthropometric and Physiological Parameters

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Utku Işık Bülent Ağbuğa, Gürkan Elçi  
Aktif Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinde Sporda Batıl İnanç Eğilimi ile Sürekli Kaygı Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 2(1), Pp,31-39

Examining the Relationship between Superstitious Behavior in Sport and Trait Anxiety Levels among College Students Engaged in Active Sports

Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |