Current Issue

Cilt 11 Sayı 1


Rize  2024
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Safa İlkin MERİÇLİ , Murat TUTAR  
Voleybolcularda Farklı Isınma Protokollerinin Patlayıcı Kuvvet Üzerine Etkileri Issue 11-1,(11-1) Pp, 1-11
Effects of Different Warm-up Protocols on Explosive Force in Volleyball Players
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.361
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

ALI ALKHANLI , Mert Kerem ZELYURT  
Ekonomik Kriz ve Pandemi Sürecinde Spor İşletmeleri Issue 11-1,(11-1) Pp, 122-134
Sports Businesses During the Economic Crisis and Pandemic Abstract
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.384
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nihal AKOĞUZ YAZICI , Esranur TERZİ, Can AKYILDIZ  
Amatör ve Profesyonel Sporcuların Beslenme Bilgi Düzeyleri ile Dopinge Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Issue 11-1,(11-1) Pp, 12-24
Investigation of Nutritional Knowledge Levels and Attitudes Towards Doping of Amateur and Professional Athletes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.362
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yiğitcan ALTIPARMAK , Ferudun DORAK, Mehmet Ersin ALTIPARMAK  
İmgeleme ve Kişilik: Temaslı ve Temassız Spor Branşlarıyla Uğraşan Sporcular Üzerine Bir Araştırma Issue 11-1,(11-1) Pp, 25-37
Imagery and Personality: Research on Athletes in Contact and Non-Contact Sports
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.364
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erdoğan TOZOĞLU , Arzu GÜLBAHÇE, Çağatay KASİL, Mücahit DURSUN, Ufuk Han BAĞAÇLI  
Öğretmen Adaylarının Psikolojik Sermaye Algı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Issue 11-1,(11-1) Pp, 38-53
Examining Teacher Candidates' Psychological Capital Perception Levels in Terms of CertainVariables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.366
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Onur Mutlu YAŞAR , Murat TURĞUT, Caner ÖZGEN, Oğuz GÜRKAN  
Üniversite Öğrencilerine İlişkin Yurt Dışı Kariyer Niyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi Issue 11-1,(11-1) Pp, 54-64
Development of the International Career Intention Scale for University Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.367
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevim KÜL AVAN , Sinem PARLAKYILDIZ  
“Terapatik Rekreasyon” Çalışmalarının Görsel Haritalama Tekniği ile Bibliyometrik Analizi Issue 11-1,(11-1) Pp, 65-81
Bibliometric Analysis of “Therapeutic Recreation” Studies with Visual Mapping Technique
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.368
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serda ÖRNEK , Aytekin ALPULLU  
Women's Voices from the Tribunes: Experiences of Turkish Women Fans Issue 11-1,(11-1) Pp, 82-95
Women's Voices from the Tribunes: Experiences of Turkish Women Fans
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.373
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gürkan Selim ÇELGİN , Erkal ARSLANOĞLU  
Futbolcularda FIFA 11+ ve RAMP Isınma Protokollerinin Sürat ve Çeviklik Performansına Akut Etkisi Issue 11-1,(11-1) Pp, 96-112
Acute Effects of FIFA 11+ and RAMP Warm-up Protocols on Speed and Agility Performance in Soccer Players
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.374
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih KOÇAK , Salih PINAR, Hayri ERTAN  
Effects of Different Chainring Designs on Cycling Performance: Oval Versus Circular Issue 11-1,(11-1) Pp, 113-121
Effects of Different Chainring Designs on Cycling Performance: Oval Versus Circular
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.378
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |