Chief Editor(s)

Cilt 9 Sayı 2


Chief Editor(s)

Doç. Dr. Ümit Doğan Üstün


Editor(s)

Hatay  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Alparslan Gazi AYKIN , Tamer ERMİSKET  
Investigation of the Task and Ego Orientation and Sport Engagement of Athletes' according to the Perceptions of the Leadership Types of the Trainers

 9-2, Pp,154-168

Investigation of the Task and Ego Orientation and Sport Engagement of Athletes' according to the Perceptions of the Leadership Types of the Trainers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.269
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ezgi SAMAR , Kıvanç BURU  
The Effect of Kefir Consumption on Body Composition in Sedentary Individuals Doing Submaximal Exercise

 9-2, Pp,284-293

Submaksimal Egzersiz Yapan Sedanter Bireylerde Kefir Tüketiminin Vücut Kompozisyonuna Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.310
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Meltem ALTINTUĞ , Alparslan ÜNVEREN, Demir ERNEZ  
Analyzing Sports Sciences Faculty Students’ Attitudes towards Folk Dances Lesson

 9-2, Pp,169-178

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Halk Oyunları Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.278
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Evrim BÖYÜKELHAN , Osman GÜMÜŞGÜL, Halil BİŞGİN  
Analyzing the Leisure Satisfaction Levels of Individuals Participated in the Ultra Trail Organization as Recreation

 9-2, Pp,179-190

Rekreasyonel Bir Etkinlik Olarak Ultra Trail Organizasyonlarına Katılan Bireylerin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.281
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Erdal ZORBA , Ümit Doğan ÜSTÜN, Halil BİSGİN  
Investigation of the Relationship between Healthy Life Skills and Life Satisfaction in University Students and Varsity Licensed Athletes

 9-2, Pp,191-199

Lisanslı Sporcu Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.286
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Feyza Meryem KARA , Bülent GÜRBÜZ  
Perception of Boredom in Leisure: Relationship with Internet Addiction and Perceived Social Competence

 9-2, Pp,200-216

Serbest Zamanlarda Sıkılma Algısı: İnternet Bağımlılığı ve Algılanan Sosyal Yetkinlik İlişkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.282
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Barış MERGAN , Ömer Faruk YAZICI, Mehmet KARGÜN  
Investigation of Social Impact Levels of Students Studying at the Faculty of Sport Sciences

 9-2, Pp,217-226

Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Etki Düzeylerinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.287
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Arif Çağatay DÜZEN , Mehmet KARGÜN, Talip ÇELİK  
Socio-Economic Effects of Mega Sports Events

 9-2, Pp,227-238

Mega Spor Etkinliklerinin Sosyo-Ekonomik Etkileri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.288
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Azize ERDOĞAN ÜNAL , Betül BAYAZIT  
Investigation of the Effects of Fun Athletics Practices Applied to Primary School Students on Motor Development

 9-2, Pp,239-249

İlkokul Öğrencilerine Uygulanan Eğlenceli Atletizm Çalışmalarının Motor Gelişime Etkisinin İncelenmesi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.291
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ekin BÜYÜKAKTEN , Muazzez ŞAŞMAZ ATAÇOCUĞU  
Employment and Unemployment Experiences of Sports Faculty Graduate Women

 9-2, Pp,250-283

Spor Bilimleri Fakülteleri Mezunu Kadınların İstihdam ve İşsizlik Deneyimleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.294
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |