Chief Editor(s)

Cilt 8 Sayı 3 Aralık 2021


Chief Editor(s)
Doç. Dr. Ümit Doğan Üstün
Editor(s)

Hatay  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Övünç Erdeveciler , Velittin Balcı, Serap Aktaş, Erdem Çakaloğlu  
Analysis of Connectedness to Nature of Individuals Who Do Physical Activity at Outdoors

 8-3, Pp,281-292

Analysis of Connectedness to Nature of Individuals Who Do Physical Activity at Outdoors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.167
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Pelin Taştan  
The Importance of Olive in Athletes

 8-3, Pp,431-438

The Importance of Olive in Athletes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.256
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Diyar Kaya Saylam , Hulusi Alp  
Okçuluk Müsabakalarına Katılan Sporcuların Anlık ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

 8-3, Pp,439-452

Investigation of State and Trait Anxiety Level of Athletes Participating in Archery Competitions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.260
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Mert Kerem ZELYURT  
Edebiyat Sosyolojisi ve Spor: JackLondon’ın“Bir Dilim Biftek” Başlıklı Öyküsünde Modern (Kapitalist) Sporun Eleştirisi

 8-3, Pp,453-465

Sociology of Literature and Sports: The Criticism of Modern (Capitalist) Sports In The Short Story “A Piece of Steak” by Jack London
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.263
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Ayça Naz Altıok , Mert Kerem Zelyurt  
Sporda Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımı: Kadın Voleybolcuların Toplumsal Deneyimleri Üzerine Niteliksel Bir Araştırma

 8-3, Pp,293-317

Gender Approach in Sports: A Qualitative Study on the Social Experiences of Female Volleyball Players
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.171
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Recep Cengiz , Gökhan Çakır, Utku Işık  
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyleri İle İletişim Becerileri Ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 8-3, Pp,318-333

Analyzing the Relationship between Digital Game Addiction Levels, Communication Skills and Loneliness Levels of Sports Faculty Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.229
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Selman Orhan , Melih Nuri Salman  
Genç Futbolcularda Antrenör-Sporcu İlişkisinin Ahlaki Karar Alma Tutumları ile Prososyal ve Antisosyal Davranışlarla İlişkisi

 8-3, Pp,334-355

The Relationship of the Coach-Athlete Relationship with the Moral Decision-Making Attitudes and Prosocial and Antisocial Behaviors in Young Football Players
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.239
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Yunus Şahinler , Mahmut Ulukan, Adnan Ersoy  
Sporcularda İnsan Doğasının Kötü Yönü Karanlık Üçlü: Narsisizm Makyavelizm ve Psikopatinin İncelenmesi

 8-3, Pp,356-373

The Evil Side of Human Nature in Athletes the Dark Triad: An Examination of Narcissism, Machiavellianism and Psychopathy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.240
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Gökhan Çakmak , Fuat Orkun Tapşın, Faik Orhun Tapşın  
Sakaryaspor Taraftarlarının Takımla Özdeşleşme Düzeyleri ve Takım İmajına Yönelik Algıları

 8-3, Pp,374-390

Sakaryaspor Fans' Levels of Identification with their Team and Perceptions of the Team Image
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.241
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Esra Kürkçü Akgönül , Ulaş Can Yıldırım  
Yıldız Bisikletçilerin Antropometrik Özellikleri İle Kuvvet Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 8-3, Pp,391-408

Investigation of the Relationship between Anthropometric Characteristics and Strength Values of Turkish Cadet Cyclists
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.249
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Murat Bekleyiş APAYDIN , Emin Süel, Hacı Ahmet Akkaya  
9 Haftalık Kuvvet ve Dayanıklılık Antrenmanlarının Kız Basketbolcularda Aerobik Performansa Etkisinin Araştırılması

 8-3, Pp,409-416

Investigation of the Effect of 9-Week Strength and Endurance Training on the Aerobic Performance in Female Basketball Players
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.251
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |

Bülent Gürbüz , Halil Erdem Akoğlu, Erman Öncü, Oğuz Özbek  
Adaptation of the Challenge and Threat in Sport Scale into Turkish: A Validity And Reliability Testing Study

 8-3, Pp,417-430

Adaptation of the Challenge and Threat in Sport Scale into Turkish: A Validity And Reliability Testing Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.254
Abstract(ENG) | Abstract(TR) | Full Text (PDF) |