Doğu Almanya Cumhuriyeti’nin Spor Yönetimi Yapısı ve 14.25 Numaralı Devlet Planı
(Sports Management Structure of the The German Democratic Republic (GDR) and State Plan 14.25 )

Author : Hamza UYAR  , Tekin ÇOLAKOĞLU, A. Azmi YETİM, Yalçın UYAR  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-2
Page : 120-136
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.340
    


Summary

İkinci Dünya Savaşı sonrası Doğu Almanya, siyasi ve coğrafi olarak içinde bulunduğu dezavantajlara rağmen kısa süre içerisinde, sporda ardı ardına büyük başarılar elde etmiştir. Doğu Almanya, Sovyetler Birliği’nin izinden giderek, spor sisteminin başarısını kendi ideolojik sisteminin başarısı olarak gösterebilmek ve kendini dünya kamuoyuna kabullendirebilmek için en iyi yolun spor olduğuna karar vermiştir. Bu doğrultuda tüm spor kurumlarını da bu amaç doğrultusunda kurmuş ve spor yönetimi yapılanmasını da buna göre şekillendirmiştir. 1965 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Doğu Almanya Olimpiyat Komitesi’ni tanıma kararı alması ise ülke sporunun en önemli dönüm noktası olmuştur. Bu tarihten sonra yaz ve kış sporları fark etmeksizin katıldığı tüm Olimpiyatlarda madalya sıralamasında ilk sıralarda yer alan Doğu Almanya’nın başarıları, dünya kamuoyunda ilgiyle karşılanmış, bu başarıların arkasındaki spor yönetimi yapısı ve organizasyonu merak konusu olmuştur. Ancak Doğu Almanya’nın yalnızca 17 milyon nüfusuyla kuruluşundan kısa bir süre sonra büyük başarılar elde etmesi bazı soru işaretlerini de beraberinde getirmiştir. 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesiyle gün yüzüne çıkartılan belgeler, şüphelerin haksız olmadığını göstermiştir. Doğu Almanya devleti tarafından “Çok Gizli” ibaresiyle sınıflandırılan bu belgeler, Doğu Almanya’nın “14.25 Numaralı Devlet Planı” adı verilen bir projeyi hayata geçirdiği, birçok bilim dalından bilim insanlarını bir araya getirerek, sporcu performansı ve doping üzerine araştırmalar yaptırdığını ortaya çıkarmıştır. Daha sonra dönemin Doğu Alman sporcularının mahkeme tutanaklarına da geçen ifadelerinde, bu planının yalnızca araştırmalardan ibaret olmadığı, bu plan kapsamında sporcularda performans artışı için özel ilaçlar üretildiği, bu ilaçların sporcular üzerinde denendiği ve ilaçları kullanmayı reddeden sporcuların tehdit ve dışlanmaya maruz kaldığı gibi birçok ihlalin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Doğu Almanya Cumhuriyeti’nin (DAC) spor yönetimi yapısı ve kazandığı sportif başarıların arkasındaki uygulamaları, 14.25 Numaralı Devlet Planı çerçevesinde incelemektir.Keywords

Spor yönetimi, Doğu Almanya Cumhuriyeti, dopingAbstract

After the Second World War, East Germany achieved great success in sports in a short time despite its political and geographical disadvantages. East Germany was imitating the strategies of the Soviet Union. For this reason, they decided that the best way to show the success of the sports system as the success of its own ideological system and to introduce itself to the world public is sports. For this reason, they have established all sports institutions in line with this purpose and have shaped the sports management structure accordingly. The decision of the International Olympic Committee to recognize the East Germany Olympic Committee in 1965 and it was the most important point of the country's sport. After that, East Germany took the first place in the medal ranking in all Olympic Games it participated in summer and winter sports. The achievements of East Germany attracted great attention around the world. The sports management structure and organization that provided these achievements has been a matter of curiosity. However, with a population of only 17 million, these achievements shortly after its establishment have raised serious questions. With the unification of East and West Germany in 1990, some documents came to light. These documents showed that questions were not unjustified. These documents were labeled "Top Secret" by the East Germany. A project called “State Plan 14.25” of East Germany was implemented. They brought together scientists who were experts in many fields of science. Thus, it has been revealed that they research on athlete performance and doping. In the statements of the East German athletes of the period, which were also recorded in the court minutes, it was mentioned that this plan was not only about research, but that drugs were produced for the performance enhancement of the athletes within the scope of this plan. It was determined that these drugs were tested on the athletes and that the athletes who refused to use the drugs were exposed to threats and exclusion, and many violations were committed. The purpose of this study is to examine the sports management structure of the Republic of East Germany (GDR) and the practices behind its sporting achievements in accordance with the State Plan 14.25.Keywords

Sports management, German Democratic Republic, doping