Investigation of FTP, VO2max and Anaerobic Threshold Variables of Cyclists with Special Needs: A Case Study
(Özel Gereksinimli Bisiklet Sporcusunun FTP, VO2max ve Anaerobik Eşik Değişkenlerinin İncelenmesi: Vaka Çalışması )

Author : Nuray SATILMIŞ  , Duran AKBAŞ, Akan BAYRAKDAR, Gökmen KILINÇARSLAN, Işık BAYRAKTAR  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2023
Number : 10-2
Page : 112-119
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.338
    


Summary

The participation of individuals with special needs in performance sports has been increasing from past to present. As in athletes with normal development, stages are planned and implemented in accordance with the goals of high-level performance sports. This study aims to determine the functional threshold power (FTP), VO2max and anaerobic threshold values of a cyclist with special needs to create performance prediction for athletes in similar disability groups. Fırat Uğur, a 26-year-old athlete with special needs who has been participating in cycling competitions for three years and has a body weight of 68 kg and a height of 180.5 cm, participated in the current study.  In the findings obtained from the study, the normalized power value of the athlete was found as 204.3 watts, the FTP value as 204.3 watts and the relative power value as 3.00 watts / kg. The athlete's VO2max value was 48.3 ml/kg/min; VO2max load was 298 watts, and VO2max heart rate was 175 beats/min, anaerobic threshold VO2 value was 24.7 ml/kg/min, anaerobic threshold load was 103 watts and anaerobic threshold heart rate was 127 beats/min. When the research findings of the cyclists with special needs were compared with the results obtained from the current study, Fırat Uğur's findings were at lower levels. Considering that the athlete has only participated in competitions as a performance athlete for three years, it can be predicted that he will increase his performance level in the following years.  It is recommended that the athlete's training be prepared according to the findings obtained and that the performance development be followed with measurements to be made at regular intervals.Keywords

FTP, para cycling, Paralympic cyclist, special requirement, VO2maxAbstract

Özel gereksinimli bireylerin performans sporuna katılımı geçmişten günümüze giderek artış göstermektedir. Normal gelişim gösteren sporcularda olduğu gibi üst düzey performans sporu hedeflerine uygun aşamalar planlanıp uygulanmaktadır. Bu çalışmada, özel gereksinimli bir bisikletçinin fonksiyonel eşik gücü (FTP), VO2max ve anaerobik eşik değerlerinin belirlenerek benzer engel gruplarındaki sporcular için performans öngörüsü oluşturmak amaçlanmıştır. Mevcut çalışmaya 26 yaşında, üç yıldır bisiklet yarışmalarına katılan, 68 kg vücut ağırlığı ve 180,5 cm boy uzunluğuna sahip özel gereksinimli bir sporcu olan Fırat Uğur katılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgularda sporcunun normalize edilmiş güç değeri 204,3 watt, FTP değeri 204,3 watt ve relatif güç değeri 3,00 watt/kg olarak bulunmuştur. Sporcunun VO2max değeri 48,3 ml/kg/dk, VO2max yükü 298 watt ve VO2max kap atım hızı 175 atım/dk, anaerobik eşik VO2 değeri 24,7 ml/kg/dk, anaerobik eşik yükü 103 watt ve anaerobik eşik kalp atım hızı 127 atım/dk olarak tespit edilmiştir. Özel gereksinimli bisikletçilerle yapılmış olan araştırma bulgularıyla mevcut çalışmadan elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında Fırat Uğur’un bulgularının daha düşük seviyelerde olduğu görülmüştür. Sporcunun sadece üç yıldır performans sporcusu olarak yarışmalara katıldığı düşünüldüğünde, ilerleyen yıllarda performans seviyesini yükselteceği öngörülebilir. Sporcunun antrenmanlarının elde edilen bulgulara göre hazırlanması ve düzenli aralıklarla yapılacak ölçümlerle performans gelişiminin takibi önerilir.Keywords

FTP, özel gereksinim, bisiklet, VO2max