Abstract


Niçin Kitlesiz Spor Değil?

İncelemeye konu olan kitap, iç kapağında “Cumhuriyet döneminin başlangıcından, günümüze kadar süregelen çarpık spor anlayışına yöneltilmiş bir eleştiridir” şeklinde tanıtılmaktadır. “Niçin Kitlesiz Spor Değil” kitabı 11 başlıktan oluşmaktadır. Başlıklar; “Giriş, Gençliğe Yöneliş, Kulüpler, Sporcular, Eğiticinin Eğitimi, Federasyonlar, Yöneticilik: Herkesin Yapabileceği İş, Bakanlık, Genel Müdürlük, Temelsiz Tesis, Sporun Sağlığı Var Mı?, Niçin Kitle İçin Spor, Notlar” şeklindedir. Yazar “Niçin Kitle İçin Spor?” başlığına kadar sporun yapılış, uygulanış, yönetim ve organizasyon biçimlerindeki yanlışları örneklerle, verilerle ele almıştır. Buraya kadar anlaşılan verili koşullarda kitle için spor anlayışına oldukça uzak kalınmış olduğudur. Ancak önemli olan bu amaç doğrultusunda ne yapılması gerektiği ve bunun planlanmasıdır. Yazar “Kitle İçin Spor” anlayışının popüler bir söylemden öte ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Sporun ülke sorunlarından soyutlanamayacağını belirten yazar, bu durumun eylemsizliğe de sebep olmaması gerektiğini savunmaktadır.Keywords

Kitle sporu, herkes için spor, kritik, inceleme


Reference