Abstract


Akademik Bir Alan Olarak Spor Ekonomisi: Türkiye’de Spor Ekonomisi Tezleri ve Yaygın Temalar

Bu çalışmanın amacı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Tez Merkezi’nde kayıtlı, Spor Ekonomisi alanındaki tezlerdeki yaygın temaları ve bu temalar altında öne çıkan alt çalışma alanlarını ve araştırma eğilimlerini incelemektir. Bu amaçla YÖK Tez Merkezi ana sayfasına “Spor Ekonomisi” anahtar kelimesi girilmiş, aranacak alan, izin durumu, tez türü filtrelerinde “Tümü” şeklinde seçilmiştir. Çalışmada “Nitel Araştırma Yöntemi”ne özgü bir araştırma tekniği olan “Doküman İncelemesi” uygulanmıştır. Yapılan tarama sonucunda 50 kayıt bulunmuştur. Tezler yıllarına göre sıralanıp hangi programda yapıldıkları (Yüksek Lisans veya Doktora), Enstitü ve Ana Bilim Dalları, temaları, yöntem ve teknikleri başlıklarıyla incelenmiştir. Spor ekonomisi tezlerinin daha çok Yüksek Lisans düzeyinde ve büyük çoğunluğunun Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yazıldığı görülmüştür. Tezlerin yazıldığı Ana Bilim Dalları’na göre spor ekonomisi yoğun olarak İktisadi ve İdari Bilimler çatısı altında Ekonomi/İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık ve Finans gibi ekonomi alanlarında çalışılmaktadır. İnceleme sonucunda 5 ana tema ortaya çıkmıştır. 1.Borsa, 2.Spor Ekonomisi, 3.Spor Pazarlaması, 4.Spor-Medya ve Ekonomi, 5.Futbol Ekonomisi. Her bir ana tema altında da alt çalışma alanları belirlenmiştir. Spor ekonomisi genel çalışmalarının sporun ekonomik etkileri bağlamında, özel olarak da futbol ekonomisi ve spor pazarlaması alanında yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır. İncelen tezlerde ortaya çıkan yaygın temalar altında metodolojik olarak belli bir eğilim grafiği ortaya çıkmasa da kullanılan yöntem ve tekniklere bakıldığında hem Amerikan hem de Avrupa spor ekonomisi metodoloji yaklaşımlarının kullanıldığı söylenilebilir. Tez çalışmalarının 2014 yılından sonra artmaya başladığı da görülmektedir. “Spor” anahtar kelimesiyle arama yapıldığında kayıtlı 18446 tez çıkmakta, bunlardan 2000 tanesi görüntülenmektedir. Bu açıdan bakıldığında, spor ekonomisi alanındaki tezlerin sayı bakımından yetersizliği ve çalışma alanı bakımından da darlığı göze çarpmaktadır.Keywords

Spor ekonomisi, Yüksek Öğretim Kurulu tez merkezi, tez temaları


Reference