Abstract


Doğu Almanya Cumhuriyeti’nin Spor Yönetimi Yapısı ve 14.25 Numaralı Devlet Planı

İkinci Dünya Savaşı sonrası Doğu Almanya, siyasi ve coğrafi olarak içinde bulunduğu dezavantajlara rağmen kısa süre içerisinde, sporda ardı ardına büyük başarılar elde etmiştir. Doğu Almanya, Sovyetler Birliği’nin izinden giderek, spor sisteminin başarısını kendi ideolojik sisteminin başarısı olarak gösterebilmek ve kendini dünya kamuoyuna kabullendirebilmek için en iyi yolun spor olduğuna karar vermiştir. Bu doğrultuda tüm spor kurumlarını da bu amaç doğrultusunda kurmuş ve spor yönetimi yapılanmasını da buna göre şekillendirmiştir. 1965 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Doğu Almanya Olimpiyat Komitesi’ni tanıma kararı alması ise ülke sporunun en önemli dönüm noktası olmuştur. Bu tarihten sonra yaz ve kış sporları fark etmeksizin katıldığı tüm Olimpiyatlarda madalya sıralamasında ilk sıralarda yer alan Doğu Almanya’nın başarıları, dünya kamuoyunda ilgiyle karşılanmış, bu başarıların arkasındaki spor yönetimi yapısı ve organizasyonu merak konusu olmuştur. Ancak Doğu Almanya’nın yalnızca 17 milyon nüfusuyla kuruluşundan kısa bir süre sonra büyük başarılar elde etmesi bazı soru işaretlerini de beraberinde getirmiştir. 1990 yılında Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesiyle gün yüzüne çıkartılan belgeler, şüphelerin haksız olmadığını göstermiştir. Doğu Almanya devleti tarafından “Çok Gizli” ibaresiyle sınıflandırılan bu belgeler, Doğu Almanya’nın “14.25 Numaralı Devlet Planı” adı verilen bir projeyi hayata geçirdiği, birçok bilim dalından bilim insanlarını bir araya getirerek, sporcu performansı ve doping üzerine araştırmalar yaptırdığını ortaya çıkarmıştır. Daha sonra dönemin Doğu Alman sporcularının mahkeme tutanaklarına da geçen ifadelerinde, bu planının yalnızca araştırmalardan ibaret olmadığı, bu plan kapsamında sporcularda performans artışı için özel ilaçlar üretildiği, bu ilaçların sporcular üzerinde denendiği ve ilaçları kullanmayı reddeden sporcuların tehdit ve dışlanmaya maruz kaldığı gibi birçok ihlalin yapıldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Doğu Almanya Cumhuriyeti’nin (DAC) spor yönetimi yapısı ve kazandığı sportif başarıların arkasındaki uygulamaları, 14.25 Numaralı Devlet Planı çerçevesinde incelemektir.Keywords

Spor yönetimi, Doğu Almanya Cumhuriyeti, doping


Reference