Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PARKLARDA YER ALAN AÇIK ALAN SPOR ALETLERİNİN KULLANIMI: KADIN VE ERKEK KULLANICILARIN ALGILARINDAN NİTEL BİR ÇALIŞMA
(USE OF OUTDOOR SPORTS EQUIPMENT IN PARKS: A QUALITATIVE STUDY ON THE PERCEPTIONS OF FEMALE AND MALE USERS )

Author : Neslişah Aktaş Üstün  Erdal Zorba, Ümit Doğan Üstün  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 5(1)
Page : 33-41
    


Summary

Parklarda yer alan açık alan spor aletlerinin kullanımı günden güne artmaktadır. Bireyler bu alanlarda çeşitli fiziksel egzersizler yaparak zinde kalmayı hedeflemektedirler. Bu çalışmanın amacı Kütahya Belediyesine ait parklarda yer alan açık alan spor aletlerini kullanan kadın ve erkek katılımcıların kullanım sıklıkları ve amaçlarını incelemektir. Çalışmaya Kütahya Belediyesine ait parklarda yer alan açık alan spor aletlerini kullanan ve tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilmiş 71 kişi gönüllü olarak katılmıştır (M yaş= 41.25±12.19 & M spor yapma sıklığı= 3.36±1.82). Çalışma nitel yöntem araştırması şeklinde gerçekleştirilmiş olup veriler ilk olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış, elde edilen ses dosyaları (wav) bilgisayara aktarılmış ve deşifre edilmiştir. Böylece görüşmeler neticesinde elde edilen ses dosyaları Microsoft Word metin belgesine dönüştürülmüştür. Word belgesine dönüşen metinler içerik analizi yöntemi ile nicel değerlere dönüştürülmüş ve verilerin analizinde yüzde ve çapraz tablolama yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak kadın ve erkek katılımcıların bu alanları kullanım sıklığı ve amaçları farklılık göstermektedir. Ayrıca bu alanlarda toplumu bilinçli şekilde spor yapmaya yönlendirecek spor uzmanlarını istihdam etmesi fikri de çalışmanın bir başka sonucudur.Keywords
Park alanları, Açık alan spor aletleri, Spor, Yaşam boyu spor

Abstract

The use of outdoor sports equipment in parks is increasing day by day. Individuals aim to become fit by doing various physical exercises in these areas. The aim of this study was to investigate the frequency and the purposes of use of male and female participants using outdoor sports equipment in the parks of Kütahya Municipality. 71 participants, using outdoor sports equipment in the parks of Kütahya Municipality, selected by random sampling method volunteered in the study. The study was carried out in the form of a qualitative research study, where data were first collected by semi-structured interview technique and transferred to computer as decoded audio files (wav). Thus, the audio files obtained as a result of the interviews were converted into Microsoft Word text documents and these Word documents converted to quantitative values by content analysis method. In the analyses of the data percentage and cross tabulation methods were used. As a result, the frequency and the purposes of use of these areas varies between male and female participants. In addition, the idea of employing sports experts to guide the users in these areas to make sports consciously is another result of the study.Keywords
Parks, Outdoor sports equipment, Sports, Lifelong sport

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri