Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BADMİNTONCULARDA İSKEMİK ÖNKOŞULLANMANIN YÜKSEK ŞİDDETLİ İNTERVAL PERFORMANSI VE TOPARLANMA ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(EFFECTS OF ISCHEMIC PRECONDITIONING ON HIGH INTENSITY INTERVAL PERFORMANCE AND RECOVERY ON BADMINTON PLAYERS )

Author : Veli Volkan Gürses  Mustafa Kerem, Mustafa Şakir Akgül, Bayram Ceylan, Bilgehan Baydil  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 5(1)
Page : 20-32
    


Summary

Bu çalışmanın amacı iskemik önkoşullamanın (İsÖ) yüksek şiddetli interval antrenmanı (YŞİA) ve toparlanma parametreleri üzerine etkilerini incelemektir. Araştırmaya 16 iyi antrenmanlı badmintoncu (erkek n= 10, bayan n=6 yaş: 18.90 ± 0.99, 20.33 ± 1.75 yıl; boy: 176.50 ± 5.42, 159.33 ± 3.61 cm; vücut ağırlığı: 72.55 ± 7.93, 54.93 ± 4.53 kg; sistolik kan basıncı: 12.30 ± 1.15, 11.16 ± 1.47 mmHg; diyastolik kan basıncı: 7.80 ± 1.22, 7.66 ± 0.81 mmHg) gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların hepsi tüm denemeleri tamamlamıştır. Performans ve toparlanma parametreleri üzerine İsÖ’nün akut etkisini belirlemek için randomize çapraz (cross-over) tasarım modeli kullanılmıştır. İsÖ, 3 set × 5 dk 220 mmHg basınç ile her iki bacağa uygulanmıştır. Wingate stili yüksek şiddetli interval antrenmanı (YŞİA) kullanılmıştır. YŞİA protokolü vücut ağırlığının % 7.5 yük ile bisiklet ergometresinde 30 sn (all-out) şeklinde 3 set 4 dk ara ile uygulanmıştır. Her YŞİA tekrarında Zirve Güç (ZG), Ortalama Güç (OG) ve Yorgunluk İndeksi (Yİ) değerlendirilmiştir. Tüm antrenman öncesi; dinlenik kalp atım hızı (KAH), kan laktat konsantrasyonu (K[LAK]), antrenman sonrası, 12. dk ve 30. dk KAH ve K[LAK] değerleri kaydedilmiştir. Ölçümler arası 72 saat dinleme verilmiştir. İstatistiksel analizler için Parametrik olmayan Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi kullanılmıştır. Tüm istatistiksel işlemler anlamlılık düzeyi p <.05 düzeyinde kullanılarak işlenmiştir. IPC'nin ilk tekrar YŞİA performansının Zirve Güç (p =.031), Ortalama Güç (p =.009) ve 12dk. K[LAK] (p =.012) istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Diğer değişkenlerin üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etki bulunamamıştır (p> .05). IPC'nin etkisi % -6.5,% -5.8 ve% 24.5 dir. Bu sonuçlara göre, IPC uygulamalarının badminton oyuncularında performansın arttırılması için etkili bir yöntem olmayabileceği düşünülmektedir.Keywords
Yüksek şiddetli interval, Toparlanma, İskemik önkoşullanma

Abstract

The aim of this study was to examine the effect of ischemic preconditioning (IPC) on high intensity interval training and recovery parameters on badminton players. Sixteen well trained badminton players (male n= 10, female n=6 age: 18.90 ± 0.99, 20.33 ± 1.75 years; height: 176.50 ± 5.42, 159.33 ± 3.61 cm; body weight: 72.55 ± 7.93, 54.93 ± 4.53 kg; systolic blood pressure: 12.30 ± 1.15, 11.16 ± 1.47 mmHg; diastolic blood pressure: 7.80 ± 1.22, 7.66 ± 0.81 mmHg) voluntarily participated in the study. All participant were able to complete all trails. A randomized crossover study design was performed to investigate the acute effect of IPC on high intensity interval training performance and recovery. The Wingate Style high intensity interval training (HIIT) workout was conducted as generate to physiological fatigue. The HIIT protocol was involved 30 seconds of “all-out” cycling 3 times with 4 minutes rest against a high resistance which participants 7.5% of body weight. Relative Peak Power (PP), Relative Mean Power (MP) and Power Drop (PD%) were evaluated for every repeated trails to execute HITT performance. Rested; hearth rate (HR), blood lactate concentration (BLAC) and blood pressure (BP) values were evaluated. HR, BLAC and BP values were measured after, 12 and 30 minute after exhaustion. IPC were conducted 3 set × 5 min 220 mmHg. 72 hours rest was given between measurements. Nonparametric Wilcoxon Sign Rank Test used to determine the effect of IPC on performance and recovery parameters. All data were processed at the significance level p<.05. Results showed that IPC were has statistically negative effect first trail HITT performance on PP (p=.031), AP (p= .009) and recovery BLAC 12 minute (p=.012). The other result variables have no effect (p>.05). The impact of IPC were -6.5%, -5.8% and 24.5% were respectively. According to these results it is assumed that IPC applications seems to be not effective method as enhancing performance in badminton players.Keywords
Recovery, High intensity interval training, Ischemic preconditioning

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri