Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13-14 YAŞ ARASI ADÖLESANLARDA EL BOYUTLARI İLE EL KAVRAMA KUVVETİNİN İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP OF HANDGRIP STRENGTH AND HAND DIMENSIONS IN ADOLESCENTS AGED BETWEEN 13-14 YEARS )

Author : Ali Işın  Çağan Buğra Ödül Özus, Tuba Melekoğlu  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 5(1)
Page : 9-19
    


Summary

Bu çalışmanın amacı 13-14 yaş arası spor yapan ve yapmayan adölesanlarda el boyutlarının el kavrama kuvveti ile ilişkisini incelemektir. Bu amaçla 13-14 yaşları arasında en az 5 yıllık antrenman geçmişine sporcu (n=28) ve aynı yaş grubundaki sedanter bireyler (n=28) çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırmaya katılan gönüllülerin boy uzunluğu (cm), vücut ağırlığı (kg), vücut kütle indeksi (kg/m2), el kavrama kuvvetleri ve el boyutları ölçülmüştür. Ölçümler gönüllülerin dominant elinden alındı. Verilerin normallik dağılımları değerlendirildikten sonra gruplar arası farklılık düzeyleri Bağımsız Örneklem T Testi ile ve aralarındaki ilişki Pearson Korelasyon Testi ile SPSS v.24 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu araştırma sonucunda el kavrama kuvvetinin sporcularda, sedanterlere göre anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<.01). Bununla beraber sporcuların sedanterlere göre el boyutları arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Adölesanlarda el boyutları ile kuvvet parametrelerinin ilişkisi incelendiğinde ise el uzunluk, alan ve çevresine dair boyutlar arttıkça kuvvet değerlerinin de arttığı görülmüştür. El boyutları ile el kavrama kuvveti değerleri arasında korelasyon tespit edilmiştir (p<.001).Keywords
El uzunluğu, El kavrama kuvveti, El boyutları, Adölesan

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of hand dimension on handgrip strength in adolescents aged 13-14 years who do or not perform sports. A total of 56 adolescents (28 athletes and 28 non-athletes) aged between 13-14 years volunteered to participate in this study. Body length (cm), body weight (kg), body mass index (kg / m2), handgrip strength and hand dimension were measured. Hand dimension, length and handgrip measurements were taken from the dominant hand of the volunteers. After normality test, independent samples t test was used to analyse the difference between groups and Person Correlation was used to analyse the relationship between the groups via using SPSS v.24. As a result of this study, it was found that the handgrip strengths of the athletes were significantly higher than the non-athletes (p <.01). However, there were no significant differences between the hand dimensions of the athletes compared to the non-athletes. When the relationship between the hand dimension and the strength parameters was examined in adolescents, it was seen that as the hand length, the hand area, and the hand circumference increase, strength values also increase. There was a correlation between hand dimensions and handgrip strength values (p <.001).Keywords
Hand Length, Handgrip strength, Hand dimension, Adolescent

Advanced Search


Announcements


Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri