SONUÇLARI AÇISINDAN 3 TEMMUZ ŞİKE OLAYI
(CONSIDERING MATCH FIXING EVENT ON JULY 3 IN TERMS OF ITS OUTCOMES )

Author : Mert Kerem Zelyurt    
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2017
Number : 4(1)
Page : 16-32
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.39
    


Summary

Bu çalışmada 3 Temmuz 2011 tarihinde Türk futbolunda büyük yankı uyandıran Şike Operasyonunun toplumsal, ekonomik ve siyasal sonuçlarını ortaya koymak amaçlanmaktadır. 3 Temmuz 2011 tarihinde Türk futboluna yönelik bir adli operasyon yapıldı. Birçok futbol maçında şike ve teşvik primi olduğu iddiasıyla birçok yönetici, futbolcu, antrenör ve menajer tutuklandı. Şike operasyonu medyadaki yansımalarıyla, özellikle Fenerbahçe ve başkanı üzerinde yoğunlaşıyordu. Operasyonun başlangıcında bir kısım medyada bu operasyon “Temiz Futbol” retoriğiyle değerlendirildi. Temiz futbol, birçok konuda dillendirilen “Yeni Türkiye” söyleminin de bir gerekliliğiydi. Aynı yıl Fenerbahçe kulübü Şampiyonlar Ligi’ne gitmekten men edildi. Olay UEFA, CAS ve İsviçre Federal Mahkemeleri’ne yansıyarak, çözümü uluslararası kuruluşlarda aranır düzeye geldi. Operasyonun Fenerbahçe başta olmak üzere kulüplere zarar vermesi, lig maçlarını yayınlayan şifreli kanalın yayın gelirlerinin düşmesine neden oldu. Olayın kulüp, yayıncı ve sponsorları kapsayan futbol kapitalizmine dair gelirleri daha fazla düşürmemesi için Play Off uygulamasına gidildi. Olayın bir diğer önemli sonucu ise Fenerbahçe taraftarlarının operasyon sonrası ve davalar sürecindeki eylemleri oldu. Bu eylemler, futbolun, günümüzde yükselen toplumsal kimliklerden biri olduğunu Türkiye’ye özgü bir şekilde gösterdi. 3 Temmuz sonrası sporda şikeye dair cezaların alt ve üst sınırlarında indirime gidilmesi iktidar partisi içinde görüş ayrılıklarına neden oldu. Olayın sonuçlarından biri de futbol ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) ilişkisinin kamuoyunda gündeme gelmesiydi. 3 Temmuz süreci bu bağlamda yeni bir davayla devam etmeye başladı. Yeni dava, günümüzde devam eden “Şike Kumpası” davasıdır. Yeni davanın baş sanığıysa Fethullah Gülen’dir. Şike olayı toplumsal, siyasal ve ekonomik süreçlerle eklemlenerek günümüze yansıyan sonuçlarıyla yakın dönem Türkiye tarihindeki yerini korumaya devam etmektedir.Keywords
Futbol, Şike, 3 Temmuz, Paralel Devlet Yapılanması

Abstract

In this study, it was aimed to reveal the social, economic and political consequences of the operation against match-fixing incidence on July 3, 2011, which created reactions in Turkish football. A legal operation was carried out against Turkish football on July 3, 2011. A lot of administrators, footballers, coaches and managers were arrested with the claim of involving match-fixing and incentive premiums in various football competitions. The news on match-fixing event mostly focused particularly on Fenerbahçe FC and its’ president on the media. At the beginning of the operation, certain parts of the media reported the operation with the title "Clean Football". Clean football was also a necessity for the expression "New Turkey" which has been uttered within many subjects. In the same year, Fenerbahçe FC was disqualified from joining the UEFA Champions League. The incident was brought to UEFA, the CAS, and the Swiss Federal Courts and became an event which was to be solved at an international level. The operation caused losses in the broadcasting incomes of the encrypted channel bearing the broadcast rights and caused damage on the football clubs, particularly on Fenerbahçe FC. Play Off application was put into practice in order to prevent more losses on football capitalism including the clubs, broadcasting channel and the sponsors. Another important outcome of the incidence was the protests of Fenerbahçe fans after the operation held by the police forces and during the trial process. These protests indicated in a peculiar way to Turkey that football is one of the recent rising social identities. The remission in the upper and lower limits of the penalties relating match fixing in sports after July 3 caused some disagreements among the members of the party in power. One of the consequences of the event was that the relationship between football and parallel state structure (FETO) came to the public. Within this context, the Period restarted with a new case. The new case is the one which is still on the trial with the name “match-fixing conspiracy”. The main defendant in this new case is Fethullah Gülen. The match-fixing event continues to be preserved in the recent history of Turkey with its results affecting the present day by being articulated with social, political and economic processes.Keywords
Football, Match fixing, July 3, Parallel State Structure