Türkiye Kayak Milli Takımları Alp Disiplini ve Kuzey Disiplini Sporcularının Antropometrik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması
(Investigation on the Anthropometric and Physiological Features Of Alpine Discipline and Nordic Discipline Turkish National Ski Teams )

Author : Vahdet Alaeddinoğlu  İsmail Kaya  
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2016
Number : 3(2)
Page : 116-123
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.36
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, Türk Kayak Milli Takımlarında yer alan erkek genç kayakçıların fiziksel özellikleri, patlayıcı güç, dayanıklılık ve vücut yağ yüzdelerinin incelenmesidir. Çalışmaya gençler kategorisinde Milli takım düzeyinde 15’i Kuzey Disiplini, 13’ü Alp Disiplini olmak üzere toplam 28 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Ölçümlere katılan Kayak Milli Takım Kamplarındaki sporcuların antrenman programlarına bağlı olarak fizyolojik ve fiziksel parametreleri karşılaştırılmıştır. Sporculardan yaş, boy, kilo, oturma durumunda boy ve kulaç uzunlukları, yağ ölçümleri, çevre ölçümleri, çap ölçümleri, durarak uzun atlama, şınav, mekik, sıçrama, pençe kuvveti, alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17,00 paket programı kullanılmıştır. Sonuçların anlamlılık derecesi P<0,05-0,01 seviyelerinde kabul edilmiştir. Test sonuçları, Kuzey ve Alp disiplini faktörlerine bağlı olarak grupların fiziksel p<0.05 patlayıcı güç p<0.05 dayanıklılık p<0.05 ve vücut yağ yüzdeleri arasında p<0.05 önemli farklar olduğunu gösterdi.Keywords
Alp Disiplini Kayağı, Kuzey Disiplini Kayağı, Fiziksel Özellikler

Abstract

The aim of this study was to investigate of physical features, explosive power, and stamina and body fat percentage of youngster male skiers of Turkish National Ski Team. A total of 28 sportsmen -15 sportsmen on Nordic Discipline and 13 sportsmen on Alpine Discipline- volunteered for the study. Depending on training program of the volunteering sportsmen some physical and physiological parameters were mutually examined. The date of birth, height, weight, and the height seated and arm span also fat measurements, round measurements, length measurement, standing long jump, push-up, shuttle, and jump and grip strength values were examined. In the evaluation of the data SPSS for Windows 17 package program was used and significance degree was taken at the degree of a=0.05 and 0.01. This study showed significant differences between physical p<0.05, explosive power p<0.05, agility p<0.05, and body fat percentage p<0.05 according to ski discipline.Keywords
Alpine Discipline ski, Nordic Discipline Ski, Physical Features