Spor Bahis Oyunlarına Katılımı Etkiyen Faktörler
(The Factors that Effect to Take Part in Betting )

Author : ALP ÇELİK    
Type : Araştırma Makalesi
Printing Year : 2016
Number : 3(2)
Page : 89-98
Doi : http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.34
    


Summary

Spor Bahis Oyunları; doğası gereği yüksek hasılat, sıcak para döngüsü, eğlence, heyecan, hayaller ve kurulan bu hayallerin gerçekleşmesi gibi etkenler içermektedir. Toplumda belirtilen bu faktörler doğal olarak insanların oyun oynama güdülerini de etkilemektedir. Bu çalışmada bahis oyunları oynayan iştirakçilerin/oyuncuların oyunlara katılımını etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmanın evrenini Ankara ili sınırları içeresindeki oyuncular oluşturmaktadır. Örneklem grubu ise Ankara merkezde kolay ulaşılabilir, hasılat oranı yüksek, 2 kurumun (Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Jokey Kulübü) oyunlarını oynatan 1 bayi seçilmiştir. Seçilen bayide oyun oynayan; 15 öğrenci, 20 işçi, 20 memur, 15 esnaf, 10 serbest meslek sahibi farklı kitleler olmak üzere toplamda 80 iştirakçiye anket formu uygulanmıştır. Uygulamada geçerliği ve güvenirliği yapılmış, uzman görüşü alınmış anket formu sunulmuştur. Elde edilen araştırma bulgularına göre; iştirakçiler toplumda ekonomik krizler, geçim sıkıntısı, gelirlerin az olması ve önceden edinmiş oldukları borçlar sebebiyle yaşam kalitesini yükselmek, hayatına eğlence ve heyecan katma, gün içeresinde maruz kaldıkları stresten uzaklaşma ve en önemlisi para kazanma çabası içinde spor bahis oyunları oynadıkları bulgularına ulaşılmıştır.Keywords
Spor Bahisleri, Motivasyon, Bağımlılık

Abstract

Because of its’ nature, betting in sports includes factors such as huge revenue, hot money flow, entertainment, thrill, dreams and happening of these dreams. Herewith, these factors pointed out in society effects people’s betting motivation. The purpose of this study was to investigate the factors that effects participators/players to take part in betting. While the universe of the study composed players in Ankara, the sampling group consisted of a legal bookmaker of Spor Toto Teşkilat Bakanlığı and Türkiye Jokey Kulübü that is easily accessible and has a huge rate of revenue. In total, 80 participators (15 students, 20 workers, 20 civil servants, 15 handicraftsmen and 10 self-employments) participated to study and filled in the questionnaire that expert opinion was taken, validity and reliability were done, According to the results acquired, it was determined that participators take part in betting to enhance the quality of life, bring enjoy and attraction of their life, getting rid of stress and most importantly making money because of some reasons such as economic crisis and financial difficulty in their society, their low income level and their debts.Keywords
Bet in Sports, Motivation, Addiction