Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REKREASYON ARAŞTIRMALARININ SON YILLARDAKİ GELİŞİMİ VE GELECEKTE EVİRİLECEĞİ MUHTEMEL NOKTA
(THE DEVELOPMENT OF RECREATION RESEARCH IN THE LAST YEARS AND THE POSSIBLE POINT TO EVOLVE IN THE FUTURE )

Author : Utku Işık  Ümit Doğan Üstün  
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Bu çalışmanın amacı rekreasyon araştırmalarının son yıllardaki gelişimi incelemek ve bu gelişimler ışığında muhtemel evirileceği nokta konusunda varsayımlarda bulunmaktır. Araştırmanın amacına ulaşması için Web of Science’da taranan, SSCI ve SCI-E’li ve çalışma kategorisinde “Leisure” olan ve dergi isimlerinde “Leisure” kelimesi geçen dergilerin (Journal Of Hospitality Leisure Sport & Tourism Education, Journal Of Leisure Research, Leisure Sciences, Leisure Studies) son 5 yıl içerisindeki yayınları sistematik bir şekilde incelenmiştir. Son 5 yıl içerisinde araştırmacılar tarafından sıklıkla incelenen konular arasında göç ve göçmen sorunlarının rekreasyon aktiviteleri ile aşılması, iş-boş zaman çatışması, rekreasyon aktivitelerinin yaşam tatmini, psikolojik iyi oluş ve yaşam kalitesini arttırdığını ortaya koyan çalışmalar, ciddi boş zaman perspektifi çalışmaları, özel deneyimlerin yaşandığı turizm aktiviteleri, boş zaman aktivitelerinin engeller üzerindeki etkileri, rekreasyon faaliyetleri içerisinde kadının yeri yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında gelecekte yapılacak muhtemel çalışmalar ise; göçmenlere ilişkin boylamsal çalışmalar, keşfedilmemiş turizm faaliyetleri, farklı ciddi boş zaman katılımları arasındaki farklar, spesifik grupları toplu aktivite katılımlarının araştırılması, bağımlılıklarla mücadelede rekreatif katılım ve egzersiz olarak düşünülmektedir.

Keywords
Rekreasyon, Boş Zaman, Serbest Zaman, Rekreasyon Çalışmaları

Abstract
The aim of this study is to examine the development of recreation research in recent years and to make assumptions about the point where it will likely evolve in the light of these developments. In order to achieve the purpose of the research, the journals (Journal Of Hospitality Leisure Sport & Tourism Education, Journal Of Leisure Research, Leisure) that have SSCI and SCI-E and which are "Leisure" Sciences, Leisure Studies) has been systematically reviewed for publications in the last 5 years. Among the topics that have been frequently examined by researchers in the last 5 years, the problems of immigration and immigration are overcome with recreational activities, work-leisure conflict, studies that reveal that recreational activities increase life satisfaction, psychological well-being and quality of life, serious leisure perspective studies, special experiences Tourism activities, the effects of leisure activities on obstacles, and the place of women in recreation activities. Possible future studies in the light of this information; longitudinal studies of immigrants, undiscovered tourism activities, differences between different serious leisure participation, study of specific groups of collective activity participation, recreational participation and exercise in combating addiction.

Keywords
Recreation, Leisure, Free time, Recreation Studies

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri