Abstract


12 Haftalık Eksantrik-Pliometrik Antrenman Programının Genç Güreşçilerin Antropometrik Özellikleri ve Vücut Yağ Yüzdeleri Üzerine Etkisinin Araştırılması

Bu çalışmanın amacı; 12 haftalık eksantrik-pliometrik antrenman programının genç güreşçilerin vücut kompozisyonu ve vücut yağı üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu araştırmaya 15-19 yaş grubu, 15’i denek, 15’i kontrol grubu olmak üzere toplam 30 güreşçi gönüllü olarak katıldı. Ölçümlere katılan denek ve kontrol grubu sporcuların antrenman programlarına bağlı olarak antropometrik parametrelerinin başarı oranlarındaki değişkenleri incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya konu olan sporculardan boy, kilo, yağ ölçümleri ve çevre ölçümleri alındı. Ölçümlerde skinfold kayan kaliper ve mezura kullanılmıştır. Vücut yağ yüzdelerinin hesaplanmasında Durnin Womerseley formülü uygulandı. Elde edilen veriler SPSS 17.00 programında, denek ve kontrol grubu sporcular, arasındaki farklılıkları belirlemede α=0.05 anlamlılık düzeyinde, bağımsız iki grup için t-test uygulanmıştır. Sonuçların anlamlılık derecesi p<0,05-0,01 seviyelerinde kabul edilmiştir. Yapılan çalışmada antrenman sonrası pliometrik antrenman programının güreşçilerin vücut kompozisyonlarında ve vücut yağ yüzdelerinde denek grubu lehine anlamlı derecede farklılıklar ortaya koyduğunu göstermiştir p<0.05. Bu çalışmada elde edilen bulgular; antrenman programlarının genç güreşçilerin vücut yağ yüzdeleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.Keywords
Güreş, Antrenman, Vücut Yağ Oranı, Performans
Reference