Abstract


Açık ve Kapalı Alan Egzersizlerinin Yaşam Kalitesine Etkisi

Dünya Sağlık Örgütü, hareketsizliğin neden olduğu, erken ölüm, hastalıklara yakalanma sebeplerinin yanında, sağlık sorunlarının toplumların üzerine getirdiği ekonomik yük ile ilişkisi nedeniyle dünya çapında fiziksel aktiviteyi teşvik etmenin önemini vurgulamaktadır. Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, sağlığın fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerini kapsayan çok boyutlu bir kavramdır ve genellikle önemli bir sağlık hizmeti sonuç ölçütü olarak kabul edilir. Doğa ile etkileşimin stresi ve zihinsel yorgunluğu azalttığı, insanların sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirdiği gösterilmiştir. Açık alanda yapılan fiziksel aktivitenin aynı fiziksel aktiviteyi kapalı bir ortamda yapmaktan daha fazla fayda sağlayabileceği yönünde önerilere yol açmıştır. Fiziksel aktivitenin toplum sağlığı üzerindeki etkisi ve açık alanda bir eğitmen eşliğinde bilinçli bir şekilde yapılan düzenli fiziksel aktivitelerin ekonomik açıdan da herkes için daha ulaşılabilir olabileceği düşünüldüğünde özellikle kapalı alanlarda yapılan aktivitelerden farkını ortaya koymak önemli olabileceği düşünülmüştür. İstanbul ilinde kapalı alanda, belirlenen fitness merkezilerinde ve açık alanda yani parklarda düzenli olarak egzersiz yapan ve gönüllü olarak araştırmaya katılmak isteyen erkek (n=40) ve kadın (n=40) bireyler rastgele seçim yöntemiyle araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler online olarak SF-12 Yaşam Kalitesi Değerlendirme Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler online olarak SF-12 Yaşam Kalitesi Değerlendirme Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS for Windows 22 programında analiz edilmiştir. Yaşam kalitesinin fiziksel ve mental bileşen puanları açık ve kapalı alanda egzersiz yapma durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemektedir (p>0,05). Kapalı alanda egzersiz yapan kişilerin fiziksel bileşen puanı antrenman sıkılığına ve antrenman yapılan süreye göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermektedir (p<0,05). Elde edilen sonuçlara göre açık ve kapalı alanlarda egzersiz yapmanın yaşam kalitesine etkisi olmadığı bulunmuştur.Keywords

Açık alan egzersiz, fiziksel aktivite, kapalı alan egzersiz, yaşam kalitesi


Reference