Abstract


Pandemi Sürecinde Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Kazanılan Yeni Yöntemli Turizm Mirasları

Japonya yaşadığı deprem, tusunami ve Fukushima nükleer reaktör kazası sonrası turizm sektöründe oluşan güven ve imaj kaybını düzeltmek amacıyla Tokyo 2020 oyunlarını kaldıraç olarak kullanmayı planlamıştır. Fakat yaşanan pandemi krizi nedeniyle; oyunların sınırlı katılımla yapılması, planlanan turizm hedeflerine ulaşmayı engelleyeceği düşüncesiyle yeni yöntemler ve projeler geliştirilmiştir. Oyunlarda kullanılan projeler IOC den tam destek alarak daha sonraki oyunlarda da kullanılması için öneriler listesine eklenmiştir. Bu kapsamda araştırmamızda nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılarak oyunlar için üretilen yeni yöntemli turizm miraslarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmamızda projeler; agora evleri, dijitalleşme, sanatsal çalışmalar ve milli kimliği sergileme kapsamında değerlendirilmiş olup olimpiyat tarihinde ilkleri incelemesi yönünden önem taşımaktadır.Keywords

Tokyo 2020, turizm, miras, pandemi


Reference