Abstract


Soğuk Savaş Siyasetinin Spora Yansıyan Etkileri

Spor ve siyaset kavramı uzun yıllar boyunca dünya ekonomik ve siyasi gündemini meşgul etmiş bir olaydır. Sporun geniş kitlelere yayılan sosyal gücü, politik unsurların dikkatini her zaman çekmiştir. Özellikle dünya siyasetinde gündemde kalmak isteyen siyasi aktörler, iktidarda kaldıkları süre boyunca sporun sosyal ve ekonomik etkilerini kullanmak istemiştir. Bu nedenle mega etkinliklere önem vermiş ve bu sayede güçlerini diğer ülkelere karşı göstermek istemişlerdir. Söz konusu güç, zaman içerisinde yaptırımlara varabilen etkilere yol açmıştır. Spor; siyaset dünyası için sadece sosyal ve ekonomik bir güç değildir. Aynı zamanda halkları peşinden sürükleyebilen bir yönetim aracıdır. Sadece bu özellik bile siyasilerin sportif etkinlikleri kendi çıkarları için kullanmalarına sebebiyet vermiştir. Teknolojik gelişmeler ile bu çıkar hareketleri hızlanmış ve soğuk savaş dönemlerinde siyasilerin kendilerini global arenada göstermeleri için kaçınılmaz bir araç olmuştur. Çünkü spor artık tüm dünya devletleri için en büyük yaptırım ve gösteriş araçlarından biri haline gelmiştir. Bu duruma gelmesinin en önemli nedeni ise, büyüyen spor sektörü hacmidir. Sporcu, antrenör ve yönetici ile başlayan bu insan hacmi, zaman içerisinde küresel bir güç haline gelmiştir. Söz konusu hacim aslında sportif karşılaşmaların dünya üzerindeki gücünün de bir göstergesi olarak düşünülebilir. Nitekim spor olgusu o kadar güçlüdür ki, birçok araştırmacı bu olguyu “toplumsal bir hareket” olarak tanımlamaktadır. Toplumsal hareketler ise dünya üzerinde devletlerin yönetiminde oldukları bir kavramdır. Dolayısıyla spor kavramının sadece fiziksel ve ruhsal özellikleri olmayan, sosyal bir yönü de bulunmaktadır. Bu yön, son zamanlarda meydana gelen küresel gelişmeler ile ciddi bir değişime uğramış görünmektedir. Bu nedenle araştırmada, güncel süreç içerisinde meydana gelen savaş olayları üzerinde sporun siyasi güç olarak nasıl kullanıldığı incelenmiş ve tarihsel süreçte sporun hangi etkenlerden dolayı böylesine bir güç olarak kullanılmaya başlandığı irdelenmiştir.Keywords

Olimpiyat, spor, siyaset, savaş, ekonomi


Reference