Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


REKREASYON ARAŞTIRMALARININ SON YILLARDAKİ GELİŞİMİ VE GELECEKTE EVİRİLECEĞİ MUHTEMEL NOKTA
Bu çalışmanın amacı rekreasyon araştırmalarının son yıllardaki gelişimi incelemek ve bu gelişimler ışığında muhtemel evirileceği nokta konusunda varsayımlarda bulunmaktır. Araştırmanın amacına ulaşması için Web of Science’da taranan, SSCI ve SCI-E’li ve çalışma kategorisinde “Leisure” olan ve dergi isimlerinde “Leisure” kelimesi geçen dergilerin (Journal Of Hospitality Leisure Sport & Tourism Education, Journal Of Leisure Research, Leisure Sciences, Leisure Studies) son 5 yıl içerisindeki yayınları sistematik bir şekilde incelenmiştir. Son 5 yıl içerisinde araştırmacılar tarafından sıklıkla incelenen konular arasında göç ve göçmen sorunlarının rekreasyon aktiviteleri ile aşılması, iş-boş zaman çatışması, rekreasyon aktivitelerinin yaşam tatmini, psikolojik iyi oluş ve yaşam kalitesini arttırdığını ortaya koyan çalışmalar, ciddi boş zaman perspektifi çalışmaları, özel deneyimlerin yaşandığı turizm aktiviteleri, boş zaman aktivitelerinin engeller üzerindeki etkileri, rekreasyon faaliyetleri içerisinde kadının yeri yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında gelecekte yapılacak muhtemel çalışmalar ise; göçmenlere ilişkin boylamsal çalışmalar, keşfedilmemiş turizm faaliyetleri, farklı ciddi boş zaman katılımları arasındaki farklar, spesifik grupları toplu aktivite katılımlarının araştırılması, bağımlılıklarla mücadelede rekreatif katılım ve egzersiz olarak düşünülmektedir.

Keywords
Rekreasyon, Boş Zaman, Serbest Zaman, Rekreasyon Çalışmaları

References

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri