Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SUDA VE KARADA YAPILAN THERA-BAND ÇALIŞMALARININ YÜZME PERFORMANSINA ETKİSİ

Bu araştırma, 11-13 yaş grubu kız yüzücülerde 8 haftalık thera-band antrenmanının serbest stilde yüzme performansına etkilerini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, Gebze Denizyıldızları Yüzme Kulübü’nde düzenli olarak yüzen 21 gönüllü kız sporcu katılmış ve yüzücüler random yöntemiyle Deney1, Deney2 ve Kontrol grubu olmak üzere 3 eş gruba ayrılmıştır. Denek1 grubuna (n=7; yaş ortalamaları=11.85±0.89 yıl; ağırlık ortalamaları=47.02±7.45 kg; boy ortalamaları=148.00±0.84 cm) suda yapılan direnç lastiği+yüzme antrenmanları, denek2 grubuna (n=7; yaş ortalamaları=12.00±0.81 yıl; ağırlık ortalamaları=51.67±7.16 kg; boy ortalamaları=152.29±0.50 cm) karada direnç bandı+yüzme antrenmanları, kontrol grubuna ise (n=7; yaş ortalamaları=11.85±0.89 yıl; ağırlık ortalamaları=52.08±1.00 kg; boy ortalamaları=153.43±0.47 cm) sadece kulüp yüzme antrenmanları yaptırılmıştır. 8 haftalık antrenman programı öncesi ve sonrası yüzücülerin, 30 sn mekik, 30 sn şınav, 30 sn sağlık topu fırlatma, durarak uzun atlama testleri ile 25-50-200 m yüzme derecelerinin ölçüm değerleri alınmıştır. Suda ve karada uygulanan thera-band egzersizleri, sporculara haftanın 3 günü yüzme antrenmanları öncesinde uygulatılmıştır. Elde edilen verilere SPSS 22.0 paket programında tanımlayıcı istatistikler ile birlikte grup içi analizde Wilcoxon testi, gruplar arası analizde ise Mann Whitney U testi uygulanarak, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Araştırmada sonucunda, yüzücülerin suda ve karada yaptıkları direnç antrenmanları arasında herhangi bir gelişme gözlenmezken, hem suda hem de karada yapılan direnç antrenmanlarının kontrol grubu ile karşılaştırılmasında mekik, şınav, durarak uzun atlama ve sağlık topu fırlatma testi ölçümleri ile yüzme derecelerinde anlamlı iyileşmeler sağlandığı gözlenmiştir (p<0.05). Buradan yola çıkarak; 8 hafta süresince haftada 3 gün hem suda hem de karada uygulanan thera-band direnç antrenmanlarının 11-13 yaş grubu kız yüzücülerin yüzme performansları üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir.Keywords
Yüzme, Thera-Band, Direnç, Kuvvet, Performans

References

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri