Abstract


PERGA (ARI EKMEĞİ) İÇEREN PERGA SPORT’UN FARKLI SPOR DİSİPLİNLERİNDE SPORCULAR VE SEDANTERLERDE PERFORMANS VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Yürütülen bu bilimsel çalışmada Perga (Arı Ekmeği) içeren Perga Sport’un farklı spor disiplinlerinde (Kick-Boks, Fitness, Karate, Atletizm) yer alan sporcular ve sedanterlerde performans ve yaşam kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Perga Sport; ham bal, saf perga, polen ve arı sütü karışımından oluşan, özellikle sporcular ve günlük enerji ihtiyacı yüksek olanlar için özel olarak geliştirilmiş doğal bir besindir. Perga sport; gerek son derece zengin bileşimi ve gerekse yüksek biyoaktif yarayışlılığı nedeniyle üstün bir gıda olmasının yanı sıra, aynı zamanda eşsiz bir doğal performans ve enerji kaynağıdır. Araştırmada katılımcılara Perga Sport kullanmadan önce ve kullandıktan sonra uygulanan ölçümler (sağ pençe kuvveti, sol pençe kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti, laktat seviyerleri, mekik sayıları) sonrasında elde edilen veriler, istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Ön test ve son test sonrasında gruplar arasında oluşan farkın belirlenebilmesi amacıyla gerçekleştirilecek testlerin parametrik veya parametrik olmayan testlerle yapılması kararının verilebilmesi için verilere normal dağılım testleri uygulanmış, verilerin normal dağılımları basıklık-çarpıklık ve Shapiro Wilk testleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hem sporcuların hem de sedanterlerin günlük düzenli ‘Perga Sport’ tüketmeleri sonucunda tüm performans değerlerinde (sağ pençe kuvveti, sol pençe kuvveti, sırt kuvveti, bacak kuvveti, laktat seviyerleri, mekik sayıları vb.) önemli düzeyde (sporcularda ortalama % 10-15, sedanterlerde % 35-45) artış olduğu, bu artışın sporcu performansına ve sedanterlerin yaşam kalitelerine önemli katkılar sağlayacağı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.Keywords
Arı ekmeği, Perga sport, Sporcu performansı, Sedanter
Reference