Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONUNDA GÖREV ALAN GÖNÜLLÜLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, uluslararası spor organizasyonunda görev alan gönüllülerinin görüşlerinin incelenmesidir. Bu amaçla çalışma nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim deseniyle tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından Ankara ilinde 28-29-30 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenen, Voleybol Milletler Ligi (VNL) organizasyonunda görev alan 19 gönüllüden oluşmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucu olarak, gönüllü bir kişinin sorumluluk sahibi, analitik düşünebilen, güçlü karakteristik özelliklere sahip, istekli ve iletişim yeteneği olan sosyal birisi olması gerekliliğine ulaşılmıştır. Gönüllü adaylarını, organizasyonlarda görev almaları adına en fazla kariyer gelişimlerinin güdülediği görülmüştür. Bir gönüllülük faaliyeti sonrasında, gönüllülerin en fazla ikili ilişkilerinde olumlu çıktı elde ettiklerini belirlenmiştir. Ayrıca tecrübe, özgüven, kişisel gelişim, maneviyat ve sorumluluk sahibi olmak gibi konularda olumlu çıktılar elde edebileceği de ifade edilmiştir. Olumsuz çıktı olaraksa gönüllülerin zaman kaybı, stres, bitkinlik ve başarısızlık hissi ile karşı karşıya kalabileceği ifade edilmiştir.Keywords
Spor, Gönüllü, Gönüllülük

References

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri