Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SPOR TÜKETİMİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Çalışmamızın amacı Türk kültürüne uygun bir biçimde spor tüketim oranlarını ölçebilecek bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışmadan elde edilen veriler gelecekteki spor pazarlaması ve spor tüketimi akademik çalışmalarına kaynak olarak kullanılabilir. Araştırma, genel tarama modelinde dizayn edilmiştir. Geliştirilme aşamasında olan Spor Tüketim Ölçeğinin (STÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 217 + 217 toplamda 434 spor katılımcısı ve izleyicisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Geçerlilik ve güvenirliğin belirlenmesi amacıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısından yararlanılmıştır. Çalışma sonunda toplam varyansın 60,652’sini açıklayan 13 maddeden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonucunda ölçeğin modellerinin kuramsal ve istatistiksel olarak uygun olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak ölçek verileri üzerinde yapılan istatistik analizlerin ışığında oluşturulan spor tüketimi ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğunu ifade etmek mümkündür. Ölçeğin bu haliyle spor kavramının bir bütün olarak tüketimini ölçen ve literatüre kazandırılmış yeni bir ölçme aracı olduğunu söylenebilir.Keywords
Spor, Spor Pazarlaması, Spor Tüketimi

References

Advanced Search


Announcements

  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


  ICV

  Dergimizin Index Copernicus 2019 ICV değeri 78.48 olarak hesaplanmıştır. Katkıda bulunan yayın kurulu, hakem kurulu ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri