Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Search

Nurullah Emir Ekinci
Üniversite Öğrencilerinin Sportif ve Sportif Olmayan Rekreatif Etkinliklere Katılmalarına Engel Olabilecek Unsurların İncelenmesi , ss. 1-13
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ertan Tüfekçioğlu
Impact of Psychological Variables on Playing Ability of University Level Soccer Players , ss. 30-35
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Halit Harmancı
Effects of Different Warm-Up Durations on Wingate Anaerobic Power and Capacity Results , ss. 43-52
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Pelin Aydın
Aktif Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi , ss. 1-9
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Aslı Taşkıran
Huzurevinde Kalan Yaşlılara Uygulanan 12 Haftalık Sportif Rekreasyon Programının Bazı Antropometrik ve Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi , ss. 23-30
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Utku Işık
Aktif Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinde Sporda Batıl İnanç Eğilimi ile Sürekli Kaygı Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi , ss. 31-39
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

İsmail Aktaş
Spor Yapan ve Spor Yapmayan Bireylerin Benlik Saygısı ve Risk Alma Düzeylerinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği) , ss. 40-51
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mehibe Akandere
Sporun Orta Öğretim Öğrencilerinin Kendilerine Karşı Tolerans Düzeyine Etkisi , ss. 59-70
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

İsmail Kaya
Yüksek İrtifada Yapılan Antrenmanların Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Fiziksel Özellikleri ve Çeşitli Kan Parametreleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması , ss. 79-86
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mehmet Altın
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite İlişkisi , ss. 87-96
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Alp Çelik
Federasyonların Yönetimsel Sorunlarının Yönetici Perspektifinden Değerlendirilmesi , ss. 1-9
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Cem Sinan Aslan
Bir Grup Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencisinin Spor Branşlarının İncelenmesi , ss. 10-20
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Sinan Akın
Okullar arası Müsabakalara Katılan 10-11 Yaş Grubu Sporcu Çocuklar ile Spor Yapmayan Çocukların Temel Motor Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması , ss. 21-32
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

SİNAN AKIN
Spor Yapan ve Yapmayan Zihinsel Engelli Çocukların Dinamik Denge Düzeylerinin Değerlendirilmesi , ss. 33-40
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Serhat Turan
10-13 Yaş Grubu Ortaokul Öğrencilerinde Cinsiyetin Sürat Performansına Etkisi , ss. 41-48
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ayşegül Yapıcı
Genç Futbolcularda Mevkilere Göre Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması , ss. 49-60
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Reza Behdari
9-12 Yaş Masa Tenisçilerin Vücut Kompozisyonu, Antropometrik ve Somatotip Özelliklerinin Belirlenmesi , ss. 61-69
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Cihan Ulun
Türkiye’deki Futbol Kulüplerinin Sportif Başarı Düzeyi ve Mali Yapı Açısından Rasyo(Oran) Analizi İle İncelenmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe Örneği , ss. 70-81
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Reşat Kartal
Eskrim Sporu Yapan ve Yapmayan 10-12 Yaş Arası Çocukların Dikkat Düzeylerinin İncelenmesi , ss. 82-88
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

ALP ÇELİK
Spor Bahis Oyunlarına Katılımı Etkiyen Faktörler , ss. 89-98
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Advanced Search


Announcements

  Yeni dizin bilgisi

  Dergimiz MIAR tarafından listelenmeye başlamıştır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.


  Makale Kabul

  Degimiz 2021 Nisan sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.


  ICV

  Dergimizin Index Copernicus 2019 ICV değeri 78.48 olarak hesaplanmıştır. Katkıda bulunan yayın kurulu, hakem kurulu ve yazarlarımıza teşekkür ederiz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri