Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Search

Nurullah Emir Ekinci
Üniversite Öğrencilerinin Sportif ve Sportif Olmayan Rekreatif Etkinliklere Katılmalarına Engel Olabilecek Unsurların İncelenmesi , ss. 1-13
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ertan Tüfekçioğlu
Impact of Psychological Variables on Playing Ability of University Level Soccer Players , ss. 30-35
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Halit Harmancı
Effects of Different Warm-Up Durations on Wingate Anaerobic Power and Capacity Results , ss. 43-52
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Pelin Aydın
Aktif Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi , ss. 1-9
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Aslı Taşkıran
Huzurevinde Kalan Yaşlılara Uygulanan 12 Haftalık Sportif Rekreasyon Programının Bazı Antropometrik ve Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi , ss. 23-30
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Utku Işık
Aktif Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinde Sporda Batıl İnanç Eğilimi ile Sürekli Kaygı Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi , ss. 31-39
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

İsmail Aktaş
Spor Yapan ve Spor Yapmayan Bireylerin Benlik Saygısı ve Risk Alma Düzeylerinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği) , ss. 40-51
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mehibe Akandere
Sporun Orta Öğretim Öğrencilerinin Kendilerine Karşı Tolerans Düzeyine Etkisi , ss. 59-70
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

İsmail Kaya
Yüksek İrtifada Yapılan Antrenmanların Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Fiziksel Özellikleri ve Çeşitli Kan Parametreleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması , ss. 79-86
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Mehmet Altın
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite İlişkisi , ss. 87-96
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Alp Çelik
Federasyonların Yönetimsel Sorunlarının Yönetici Perspektifinden Değerlendirilmesi , ss. 1-9
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Cem Sinan Aslan
Bir Grup Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencisinin Spor Branşlarının İncelenmesi , ss. 10-20
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Sinan Akın
Okullar arası Müsabakalara Katılan 10-11 Yaş Grubu Sporcu Çocuklar ile Spor Yapmayan Çocukların Temel Motor Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması , ss. 21-32
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

SİNAN AKIN
Spor Yapan ve Yapmayan Zihinsel Engelli Çocukların Dinamik Denge Düzeylerinin Değerlendirilmesi , ss. 33-40
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Serhat Turan
10-13 Yaş Grubu Ortaokul Öğrencilerinde Cinsiyetin Sürat Performansına Etkisi , ss. 41-48
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Ayşegül Yapıcı
Genç Futbolcularda Mevkilere Göre Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması , ss. 49-60
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Reza Behdari
9-12 Yaş Masa Tenisçilerin Vücut Kompozisyonu, Antropometrik ve Somatotip Özelliklerinin Belirlenmesi , ss. 61-69
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Cihan Ulun
Türkiye’deki Futbol Kulüplerinin Sportif Başarı Düzeyi ve Mali Yapı Açısından Rasyo(Oran) Analizi İle İncelenmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe Örneği , ss. 70-81
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Reşat Kartal
Eskrim Sporu Yapan ve Yapmayan 10-12 Yaş Arası Çocukların Dikkat Düzeylerinin İncelenmesi , ss. 82-88
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

ALP ÇELİK
Spor Bahis Oyunlarına Katılımı Etkiyen Faktörler , ss. 89-98
Summary | Abstract | Full Text (PDF)

Advanced Search


Announcements

    Makale Kabul

    Degimiz 2021 Nisan sayısı için hazırlıkları tamamlamıştır.

    Ağustos sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Aday makalelerinizi sistem üzerinden gönderebilirsiniz.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri