Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çıkar Çatışması


Araştırmada şeffaflık ve objektiflik Sportif Bakış Dergisi için önem arz etmektedir. Dergimizce benimsenen şeffaflık ilkeleri, hakem değerlendirme süreci ve yayım sürecinde sıkı bir şekilde uygulanmaktadır.

Dergimize yayımlanması için gönderilen çalışmaların hakem ataması çıkar çatışmasını minimize edecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

Yazar(lar) ve hakem(ler) arasındaki aşağıda belirtilen ilişkiler çıkar çatışması olarak kabul edilir ve önlenilmesine özen gösterilir:

  • Yazar ve hakemlerin aynı kurumdan olması
  • Yazar ve hakemlerin geçmişte aynı kurumda çalışmış olması
  • Yazar ve hakemlerin ortak çalışması bulunması
  • Yazarın yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması durumunda, hakemin danışman veya tez jüri üyesi olması

Editör incelemesini (ön inceleme) geçen ve hakem ataması yapılan çalışmaların hakemleri yukarıda çıkar çatışması olarak belirtilen durumları Sorumlu Editöre bilgilendirmekle yükümlüdür.

Hakem değerledirme sürecinde yazar(lar) veya hakem(ler) tarafından herhangi bir çıkar çatışması belirtilmesi durumunda çalışma yazarlar tarafından geri çekilebilir. Detaylı bilgi için lütfen ilgili sayfayı inceleyiniz. 

Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla Sportif Bakış Dergisi Açık Hakem Değerlendirmesi sürecini başlatmıştır. Detalı bilgi için ilgili sayfayı inceleyiniz.

 


Advanced Search


Announcements

    Index Copernicus Value

    Dergimizin 2020 ICV değeri 82.75 olarak hesaplanmıştır.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri