Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım Kuralları


  • Sportif bakış dergisinde yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmalar sisteme giriş yapıldıktan sonra yüklenmelidir. Diğer yollarla gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

ÇALIŞMA YAZIM KURALLARI

  • Yazı Tipi: Palatino Linotype
  • Yazı Büyüklüğü:  Başlık 12, Özet  10, Metin 12 (tablolar 9)
  • Satır Aralığı: Tek
  • Kenar Boşlukları: her taraftan 2,5 cm

Türkçe olarak hazırlanan çalışmalar dilin doğru kullanımı ve açıklığının yanı sıra doğru bir gramer yapısına sahip olmalıdır. Türkçe olarak hazırlanan çalışmalarda sırasıyla şu başlıklar bulunmalıdır.

Özet: Çalışmanın özeti 150-250 kelime arasında olmalıdır. Özet kısmında açık olmayan kısaltmalar ve alıntılardan kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çalışmanın içeriği hakkında 3-5 arasında anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler virgül ile ayrılmalıdır.

Uzun Özet: Türkçe olarak hazırlanan çalışmalar 500-750 kelimelik İngilizce uzun özet içermelidir. İngilizce olarak hazırlanan çalışmalarda böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Giriş: Çalışmanın giriş kısmı, çalışmanın gerekli temel bilgilerini, teorik alt yapısını ve önemini içermeli, literatürde yapılan önceki çalışmalar hakkında bilgi vermelidir. Bulgular ve sonuca dair herhangi bir bilgi içermemelidir.

Yöntem: Bu bölümde çalışmada izlenen bilimsel süreç detaylı ve anlaşılır bir şekilde açıklanmalı.

Tartışma ve Sonuç: Bu bölümde çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar sırasıyla açıklanmalı, literatürde yer alan çalışmalarla kıyaslamalar yapılarak bilime ve literatüre katkısı detaylı şekilde anlatılmalıdır.

Kaynakça:  Çalışmada kaynak gösterimi APA 6 yazım kurallarına göre yapılmalıdır.

TELİF HAKKI VE İZİNLER
Dergiye yayınlanması için gönderilen çalışmaların telif hakkı yazarlara aittir. Yazarlar, -yayınlandıktan sonra- çalışmalarını, saklama, dağıtma ve yeniden kullanma haklarına sahiptirler. Dergi/yayıncı çalışmaların sonraki kullanımları için sorumlu değildir.

DENEME YAYINI
Hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanmadan önce sorumlu yazara kontrol etmesi için PDF formatında gönderilmektedir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
Dergi bilime tam ve ücretsiz destek sağlamak amacı ile açık erişim politikası izlemektedir. Dergi içeriğine isteyen ücretsiz ve tam olarak erişim sağlayabilmektedir. Dergi BUDAPEŞTE AÇIK ERİŞİM GİRİŞİMİ’ ni desteklemektedir.

MAKALE SEÇİMİ, HAKEM VE YAYIN SÜREÇLERİ
a) Makale Ulaştığında Geri Bildirim: Sistem üzerinden çevrimiçi olarak yüklenen veya e posta yoluyla gönderilen çalışmaların sorumlu yazarlarına editör tarafından bilgilendirme maili gönderilmektedir.

b) İlk Değerlendirme: Dergiye gönderilen çalışmanın dergi amacı ve kapsamında uygunluğu editör tarafından değerlendirilir. Editör tarafından uygun görülen çalışma ilgili alan editörüne yönlendirilir.

c) Hakem Değerlendirmesi: Editör tarafından uygun görülen çalışmaya ilk değerlendirme alan editörü tarafından yapılır ve uygun görülen çalışmalar hakem değerlendirmesine gider. Dergide çifte kör hakemlik uygulanmaktadır. Değerlendirme süreci 2-6 hafta sürebilmektedir. Dergi hakemlik konusunda TUBİTAK ve COPE kriterleri esas alınmaktadır.

d) Değerlendirme Sonucu: Hakem değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar için sorumlu yazara bilgilendirme maili gönderilmektedir.

MAKALE YAYIN ÜCRETİ
2019 yılı itibari ile kabul edilen makalelerden 150 TL ücret talep edilecektir. Yazarların bu ücreti ödeyebilecek durumda olmaları çalışmalarının kabul edilmesini garanti altına almaz. Bu ücret kaliteli bir akademik yayıncılık yapabilmek için dergiyi geliştirmek ve yayıncılıkta açık erişime destek verebilmek üzere talep edilmektedir. Çalışmalarını 2018 senesi içerisinde gönderen yazarlar bu ücretten muaftırlar.  

İNTİHAL
Dergide intihal kabul edilmemektedir.

Benzeşim oranı Ithenticate ve Intihal.net gibi yazılımların yardımı ile yapılmaktadır. Dergide kabul edilen maksimum benzeşim oranı % 20 olmakla birlikte bir kaynaktan en fazla % 5 benzeşim oranına müsaade edilmektedir.

ETİK
Dergiye gönderilen yazıların etik açıdan sorumlulukları yazar(lar)a aittir. Dergi etik ve hakemlik konusunda COPE kriterlerini esas almaktadır.


Advanced Search


Announcements

    Makale Gönderim Sistemi

    Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri