Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım Kuralları


 • Sportif bakış dergisinde yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmalar sisteme giriş yapıldıktan sonra yüklenmelidir. Diğer yollarla gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

ÇALIŞMA YAZIM KURALLARI

 • Yazı Tipi: Palatino Linotype
 • Yazı Büyüklüğü:  Başlık 12, Özet  10, Metin 12 (tablolar 9)
 • Satır Aralığı: Tek
 • Kenar Boşlukları: her taraftan 2,5 cm

Türkçe olarak hazırlanan çalışmalar dilin doğru kullanımı ve açıklığının yanı sıra doğru bir gramer yapısına sahip olmalıdır. Türkçe olarak hazırlanan çalışmalarda sırasıyla şu başlıklar bulunmalıdır.

Özet: Çalışmanın özeti 150-250 kelime arasında olmalıdır. Özet kısmında açık olmayan kısaltmalar ve alıntılardan kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çalışmanın içeriği hakkında 3-5 arasında anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler virgül ile ayrılmalıdır.

Uzun Özet: Türkçe olarak hazırlanan çalışmalar 500-750 kelimelik İngilizce uzun özet içermelidir. İngilizce olarak hazırlanan çalışmalarda böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Giriş: Çalışmanın giriş kısmı, çalışmanın gerekli temel bilgilerini, teorik alt yapısını ve önemini içermeli, literatürde yapılan önceki çalışmalar hakkında bilgi vermelidir. Bulgular ve sonuca dair herhangi bir bilgi içermemelidir.

Yöntem: Bu bölümde çalışmada izlenen bilimsel süreç detaylı ve anlaşılır bir şekilde açıklanmalı.

Tartışma ve Sonuç: Bu bölümde çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar sırasıyla açıklanmalı, literatürde yer alan çalışmalarla kıyaslamalar yapılarak bilime ve literatüre katkısı detaylı şekilde anlatılmalıdır.

Kaynakça:  Çalışmada kaynak gösterimi APA 6 yazım kurallarına göre yapılmalıdır.

DENEME YAYINI
Hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanmadan önce sorumlu yazara kontrol etmesi için PDF formatında gönderilmektedir.

 


Advanced Search


Announcements

  Cilt 6 Sayı 2

  Cilt 6 Sayı 2 için makale kabulü başlamıştır. Aday makalelerinizi sisteme giriş yaparak yükleyebilirsiniz. 


  Makale Gönderim Sistemi

  Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri