Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım Kuralları


  • Sportif bakış dergisinde yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmalar sisteme giriş yapıldıktan sonra yüklenmelidir. Diğer yollarla gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

ÇALIŞMA YAZIM KURALLARI

  • Yazı Tipi: Palatino Linotype
  • Yazı Büyüklüğü:  Başlık 12, Özet  10, Metin 12 (tablolar 9)
  • Satır Aralığı: Tek
  • Kenar Boşlukları: her taraftan 2,5 cm

Türkçe olarak hazırlanan çalışmalar dilin doğru kullanımı ve açıklığının yanı sıra doğru bir gramer yapısına sahip olmalıdır. Türkçe olarak hazırlanan çalışmalarda sırasıyla şu başlıklar bulunmalıdır.

Özet: Çalışmanın özeti 150-250 kelime arasında olmalıdır. Özet kısmında açık olmayan kısaltmalar ve alıntılardan kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çalışmanın içeriği hakkında 3-5 arasında anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler virgül ile ayrılmalıdır.

Uzun Özet: Türkçe olarak hazırlanan çalışmalar 500-750 kelimelik İngilizce uzun özet içermelidir. İngilizce olarak hazırlanan çalışmalarda böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Giriş: Çalışmanın giriş kısmı, çalışmanın gerekli temel bilgilerini, teorik alt yapısını ve önemini içermeli, literatürde yapılan önceki çalışmalar hakkında bilgi vermelidir. Bulgular ve sonuca dair herhangi bir bilgi içermemelidir.

Yöntem: Bu bölümde çalışmada izlenen bilimsel süreç detaylı ve anlaşılır bir şekilde açıklanmalı.

Tartışma ve Sonuç: Bu bölümde çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar sırasıyla açıklanmalı, literatürde yer alan çalışmalarla kıyaslamalar yapılarak bilime ve literatüre katkısı detaylı şekilde anlatılmalıdır.

Kaynakça:  Çalışmada kaynak gösterimi APA 6 yazım kurallarına göre yapılmalıdır.

DENEME YAYINI
Hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanmadan önce sorumlu yazara kontrol etmesi için PDF formatında gönderilmektedir.

 


Advanced Search


Announcements

    Makale Gönderim Sistemi

    Editörlük ve hakemlik süreçlerinin daha şeffaf olabilmesi için dergimizin makale gönderme sistemi yenilenmiştir.Address :Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Telephone :+90 546 898 50 64 Fax :
Email :editor@sportifbakis.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri