Current Issue

Alparslan Gazi AYKIN , Tamer ERMİSKET  
Investigation of the Task and Ego Orientation and Sport Engagement of Athletes' according to the Perceptions of the Leadership Types of the Trainers Pp, 154-168
Doi Number :http://dx.doi.org/10.33468/sbsebd.269
Abstract | Full Text (PDF) | Full Text (XML) | Extended Abstract |

Meltem ALTINTUĞ , Alparslan ÜNVEREN, Demir ERNEZ  
Analyzing Sports Sciences Faculty Students’ Attitudes towards Folk Dances Lesson Pp, 169-178
Doi Number :http://dx.doi.org/
Abstract | Full Text (PDF) | Full Text (XML) | Extended Abstract |

Evrim BÖYÜKELHAN , Osman GÜMÜŞGÜL, Halil BİŞGİN  
Rekreasyonel Bir Etkinlik Olarak Ultra Trail Organizasyonlarına Katılan Bireylerin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin İncelenmesi Pp, 179-190
Doi Number :http://dx.doi.org/
Abstract | Full Text (PDF) | Full Text (XML) | Extended Abstract |

Erdal ZORBA , Ümit Doğan ÜSTÜN, Halil BİSGİN  
Lisanslı Sporcu Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Becerileri ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Pp, 191-199
Doi Number :http://dx.doi.org/
Abstract | Full Text (PDF) | Full Text (XML) | Extended Abstract |

Feyza Meryem KARA , Bülent GÜRBÜZ  
Serbest Zamanlarda Sıkılma Algısı İnternet Bağımlılığı ve Algılanan Sosyal Yetkinlik İlişkisi Pp, 200-216
Doi Number :http://dx.doi.org/
Abstract | Full Text (PDF) | Full Text (XML) | Extended Abstract |

Barış MERGAN , Ömer Faruk YAZICI, Mehmet KARGÜN  
Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Etki Düzeylerinin İncelenmesi Pp, 217-226
Doi Number :http://dx.doi.org/
Abstract | Full Text (PDF) | Full Text (XML) | Extended Abstract |